Gebruikersovereenkomst – Algemene Gebruiksvoorwaarden

De volgende Gebruikersovereenkomst (hierna te noemen: Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle services en producten, die op de website NlCasinoSpot.nl worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. We raden je aan om deze aandachtig te lezen, voordat je onze website gaat gebruiken. Jouw voortdurende gebruik van de op deze website geplaatste informatie, diensten en producten (waaronder software) houdt in, dat je akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden. Indien je enige bepaling(en) van de onderhavige Algemene voorwaarden onaanvaardbaar vindt, moet je de site verlaten en het gebruik ervan onmiddellijk staken. Het is tevens raadzaam dat je je vertrouwd maakt met de Algemene Richtlijnen voor gegevensbeveiliging (Privacybeleid), alvorens te beginnen met het spelen.

Belangrijkste definities:

 • Met ‘Site’, ‘Website’, ‘(hoofd)Pagina’ bedoelen we NlCasinoSpot.nl.
 • Hetzelfde geldt ook voor de woorden ‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’, die NlCasinoSpot.nl betekenen.
 • ‘Je, jouw’ is van toepassing op onze klanten (bezoekers, gebruikers) die toegang krijgen tot onze Website en tot de door ons verstrekte informaties, diensten en producten (waaronder software). Hierbij horen ook de op onze website geplaatste en zonodig toegevoegde/bijgewerkte informaties met betrekking tot de beschikbare spellen.
 • Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan het volledige scala van zakelijke betrekkingen tussen Ons en onze gebruikers, die onder deze Algemene Voorwaarden vallen.
  Deze lijst is niet uitputtend.

NlCasinoSpot.nl behoudt zich het recht voor om de informatie (inhoud) op haar site zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken m.b.t. de op deze website aangeboden services en producten. Tevens kunnen we op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de tekst van de onderhavige Algemene voorwaarden. Door onze website te blijven gebruiken, gaat je automatisch akkoord met alle wijzigingen en updates, zoals deze hier uiteen zijn gezet.

De Algemene voorwaarden, die je accepteert bij het bezoeken van NlCasinoSpot.nl, zijn als volgt:

 1. Alle gegevens, die op NlCasinoSpot.nl staan vermeld, zijn uitsluitend informatief en aanbevelend van aard. We wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor het speelgedrag en/of handelingen van gebruikers die door deze informaties (website-inhoud) kunnen worden veroorzaakt of beïnvloed. Dit geldt ook voor alle gegevens die je via e-mailberichten en/of nieuwsbrieven van ons ontvangt. Alle tips en aanbevelingen die op onze website te vinden zijn, mogen niet worden opgevat als een vorm van juridisch advies.
 2. NlCasinoSpot.nl behoort niet tot een groep van mobiele of webgebaseerde gokplatforms. Daarom verlenen wij geen geldovermakingsdiensten in verband met spelactiviteiten van onze gebruikers (bij het plaatsen van weddenschappen, inzetten van geld of uit laten betalen van winsten enz.).
 3. Je stemt ermee in om de informatie op onze website niet op een onrechtmatige of onwettige manier ofwel voor illegale doeleinden te gebruiken; om deze site niet zodanig te gebruiken dat hij beschadigd wordt, of waardoor de toegang onmogelijk wordt, of de rechten van derden worden geschonden. Dit wil zeggen, dat iedere gebruiker zich verplicht bij het bezoeken van deze website om zich te houden aan de geldende wettelijke regels en voorschriften, alsook aan andere toepasselijke bepalingen in verband met het bovenstaande.
 4. NlCasinoSpot.nl neemt redelijke maatregelen en zorgt er altijd voor dat de op onze website gepubliceerde informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Desondanks kunnen wij er niet voor instaan dat alle informatie op onze website 100% volledig, actueel en juist is, daarom is het aanbevolen om de door jou ontvangen informatie zorgvuldig te controleren en zonodig te laten bevestigen, voordat je verder gaat met het gebruiken van dergelijke dienst(en). NlCasinoSpot.nl biedt haar website aan “zoals deze is”, zonder enige garantie met betrekking tot de hier gepubliceerde informatie m.b.t. derde aanbieders. De gebruiker moet ervan uitgaan dat er altijd menselijke fouten, tekortkomingen en (technische) gebreken kunnen optreden, die het specifieke karakter van de online activiteiten zijn te verwijten, en onze website is hier geen uitzondering. In geval van eventuele problemen als gevolg van een onjuiste of ontbrekende informatie raden we aan om onmiddellijk met NlCasinoSpot.nl contact op te nemen en een deskundig advies aan te vragen. In dit kader moet erop worden gewezen, dat wij geen aansprakelijkheid en/of persoonlijke verplichtingen aanvaarden voor enige schade, inclusief verlies van persoonlijke gegevens als gevolg van het bovenstaande, en geen vergoeding kunnen bieden voor evt. kosten en uitgaven, boetes en straffen enz.
 5. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de informatie en gegevens die via onze website worden verzonden en/of verzameld, op eigen risico gebeurt van de gebruiker en dat evt. schade aan jouw computer of verlies van gegevens na het downloaden van deze of gene informaties, waaronder persoonsgegevens, uitsluitend jouw eigen verantwoordelijkheid is. Benadrukt moet worden dat jouw samenwerking met externe sites, wel of niet door ons aanbevolen, in welke vorm dan ook, niet mag worden gebruikt teneinde schade te veroorzaken of op zo’n manier dat het schade kan toebrengen aan onze website.
 6. Let op dat NlCasinoSpot.nl geeft links naar andere goksites en platforms, die niet onder deze Algemene voorwaarden vallen. Dit wordt gedaan voor jouw gemak, d.w.z. om de toegang tot de bij ons gepresenteerde gokplatforms en casino-spellen te vergemakkelijken. En we kunnen natuurlijk niet garanderen, dat de inhoud van die goksites 100% correct en betrouwbaar is. Hierbij komt ook dat de externe websites, waarnaar NlCasinoSpot.nl verwijst, kunnen afwijkende gebruiksvoorwaarden alsmede afwijkend privacy- en beveiligingsbeleid hebben. Houd hier rekening mee, als je dergelijke externe links volgt. NlCasinoSpot.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe (derde) websites, waarnaar NlCasinoSpot.nl kan verwijzen.
 7. De gebruiker erkent dat alle gegevens en informaties, inclusief teksten, afbeeldingen, foto- en videomaterialen, die via e-mail, live-chats/forums, commentaren, recensies en persoonlijke beoordelingen worden ingestuurd, zullen worden beschouwd als intellectueel eigendom van onze site. Bijgevolg heeft NlCasinoSpot.nl het recht om deze informaties te (laten) publiceren, reproduceren, delen, wijzigen, verkopen, aan derden over te dragen of gebruiksrechten daarop te verlenen, zonder hiervoor een vergoeding te moeten betalen. Tevens mag NlCasinoSpot.nl jouw naam bekendmaken, die je hebt opgegeven bij het insturen/verzenden van de bovenvermelde gegevens en informaties, en dit naar haar eigen goeddunken.
 8. NlCasinoSpot.nl doet zijn best, onder meer door de nieuwste technieken en oplossingen toe te passen bij de technische realisatie van deze site, maar kan toch niet garant staan voor of verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de externe gokpatforms, alsmede voor eventuele onderbrekingen of storingen aan hun systemen. NlCasinoSpot.nl gaat ervan uit, dat elke gebruiker zich bewust is van het risico dat hij/zij loopt bij het contacteren externe aanbieders, bronnen en netwerken. In elk geval, als je andere gokplatforms bezoekt, is het ten zeerste raadzaam om hun speelregels en voorwaarden met aandacht door te lezen en in acht te nemen, voordat je hun aanbiedingen aanvaardt of van hun diensten, services en producten gebruik maakt.
 9. Het is jouw verantwoordelijkheid om vast te stellen, of deze of gene gokplatform (alsook de online casino-activiteiten als geheel) legaal is in jouw verblijfsland/rechtsgebied, en – in voorkomend geval – welke leeftijdsbeperkingen er gelden voor je als speler. Je bent ook verplicht en verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften, inclusief auteursrechten, privacywetgeving enz.
Close
Om volledig gebruik te kunnen maken van nlcasinospot.nl moet je je leeftijd opgeven. Kies een van de opties. Door uw leeftijd op te geven gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Ik wil geen reclame van online casino's zien
Uw beoordeling is succesvol verzonden, na moderatie zal deze worden gepubliceerd. Dank u wel!!!
feedback achterlaten