De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA)

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA)

Vandaag de dag wordt gokken in Nederland beschouwd als legaal. Op 1 oktober 2021 was er een mijlpaal in de gokindustrie – de eerste 10 online casino’s kregen een vergunning om te opereren. Sindsdien hebben de meeste goksites die in Nederland actief zijn veel moeite gedaan om te legaliseren – omdat legale goksites door veel meer mensen worden vertrouwd.

Het gokken in Nederland wordt gereguleerd door de Kansspelautoriteit (KSA). Het is deze instantie die legale online casino’s zo veilig mogelijk maakt voor spelers en hun rechten op nationaal niveau beschermt.

Ik stel voor deze toezichthouder in detail te leren kennen, zijn plichten, rechten en prestaties – u moet meer weten over een organisatie die de beginselen van eerlijk, transparant en verantwoordelijk spel handhaaft.

Waarom een gokregulator nodig is

Gokken is een unieke vorm van vermaak die voor veel opwinding kan zorgen. Veel mensen nemen graag een risico en krijgen hun prijs als ze slagen. Dergelijke ervaringen kunnen verslavend zijn, en de speler is niet langer realistisch over de situatie en neemt overhaaste beslissingen.

Gokken heeft vaak een element van obscuriteit en mysterie – niet iedereen begrijpt hoe een online slot, roulette of blackjack werkt. Daarom heeft de gokindustrie sinds het begin een slechte reputatie gehad, waardoor het veld open ligt voor fraudeurs. Hoewel het doel van dergelijke spellen is om je geluk te beproeven, is er vaak geen sprake van geluk.

Een ongecontroleerde gokmarkt kan negatieve gevolgen hebben:

 • Ludomanie (gokverslaving). Iemand heeft het gevoel dat het de basis van zijn leven is, hij kan niet zonder.
 • Schulden. Gokken betekent geld inzetten, mensen met een verslaving hebben geen controle over hun uitgaven, dit leidt onvermijdelijk tot financiële problemen.
 • De ontwikkeling van illegale goksites. Dergelijke webpagina’s kunnen eenvoudigweg stortingen lokken en vervolgens spoorloos verdwijnen.
 • De ontwikkeling van namaaksoftware. Dergelijke spellen werken bewust in het voordeel van het online casino, de gokker heeft simpelweg geen kans om iets te winnen.

En het ergste is dat oplichters ongestraft mensen oplichten, verslaafde gokkers geen steun en hulp krijgen en niemand de rechten van mensen beschermt. Gokken moet strikt gereguleerd worden door de bevoegde autoriteiten om dergelijke situaties te voorkomen.

In Nederland is het de taak van de KSA om online casino’s te controleren en een zo veilig mogelijke gokomgeving voor consumenten te creëren en hun rechten te beschermen.

Wat is KSA – een beetje geschiedenis

Gokverboden hebben in hun geschiedenis tot niets goeds geleid, dus is het zinvoller om de bedrijfstak te legaliseren en uit de schaduw te halen, zodat de casino’s zich kunnen ontwikkelen en de spelers een goede service en een eerlijke kans om te winnen krijgen.

Dit is de reden waarom Nederland op 1 april 2012 de Kansspelautoriteit, een zelfbesturend orgaan, heeft opgericht. De Kansspelautoriteit kreeg vrij ruime bevoegdheden om fysieke online casinogokken te reguleren. Op 1 april 2021 werd de Verordening Kansspelen op Afstand aangenomen, waarmee de bevoegdheden van de toezichthouder werden uitgebreid tot online gokken.

Tegenwoordig worden KSA-licenties door bijna elk land in Europa erkend, en online casino’s doen veel moeite om er een te verkrijgen.

Welke consumentenrechten de KSA beschermt

De Nederlandse Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat de speler van een online casino met vergunning kan rekenen op consumentenbescherming. Anders kan de toezichthouder sancties opleggen aan de goksite, de leverancier van speelautomaten in de vestigingen of het fysieke online casino, en zelfs de vergunning intrekken.

Bij het spelen bij een legale instelling of goksite kan de gokker er zeker van zijn dat:

 • alle door de gokinstelling verstrekte informatie actueel en correct is;
 • De gegevens van de gokker zijn veilig beschermd en worden niet doorgegeven aan derden (behalve indien wettelijk verplicht);
 • de rekening is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang;
 • de voor stortingen en opnames gebruikte betalingssystemen legaal, betrouwbaar en veilig zijn;
 • als je wint, worden alle belastingen betaald door de gokinstelling;
 • de winsten zullen binnen de in de gebruikersvoorwaarden vermelde termijnen en volledig worden uitbetaald;
 • alle spellen zijn gebaseerd op een gecertificeerde willekeurige nummergenerator, het spel is eerlijk en de resultaten zijn willekeurig.

Nederlandse gokkers hebben alle recht om bij de KSA een klacht in te dienen over een schending van een van deze rechten. Op basis van een officiële klacht wordt een inspectie uitgevoerd en als er sprake is van een overtreding, kiest de toezichthouder de kant van de speler.

KSA verantwoordelijkheden

Consumentenbescherming is een van de belangrijkste activiteiten van de Kansspelautoriteit. De toezichthouder heeft 7 wettelijke taken om deze en andere taken te vervullen:

 1. Regulering van de gokmarkt door een vergunning te verlenen aan casino’s die aan strenge eisen voldoen;
 2. het uitoefenen van voortdurend toezicht op de vergunninghouders;
 3. handhaving bij illegale activiteiten;
 4. Het ontstaan van gokverslaving voorkomen en vermijden, het aantal verslaafde spelers tot een minimum beperken;
 5. Uitgebreide communicatie met de spelers over de gevaren, risico’s en regels van gokken;
 6. Bestrijding van wedstrijdvervalsing op het gebied van gokken;
 7. Het beheer van CRUKS, een centraal register voor uitsluiting van kansspelen (een database van spelers die een verzoek tot zelfuitsluiting van kansspelen hebben ingediend voor perioden variërend van 6 maanden tot 99 jaar).

Als onderdeel van deze verantwoordelijkheden is de KSA ook betrokken bij het toezicht op gokreclame en het voorkomen van fraude en pogingen tot witwassen.

Structuur en organisatie van de Kansspelautoriteit

De KSA vertegenwoordigt de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. De leden van dit bestuur zijn onafhankelijk in hun besluitvorming, maar worden benoemd door de minister van Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid. De structuur van de toezichthouder is vrij eenvoudig:

 • Raad van Bestuur. Hij wordt vertegenwoordigd door voorzitter Rene Janssen en vice-voorzitter Bernadette van Buechem. De belangrijkste taken zijn communicatiestrategie, juridische kwesties, analyse, onderzoek, handhaving, toezicht, overige.
 • Commissie van beroep. Voorzitter is J.M.E. Faye, in 2021 door het bestuur benoemd voor een periode van 3 jaar. De belangrijkste taken zijn het behandelen van bezwaren van deelnemers aan het gokbedrijf.
 • Raad van Advies. De voorzitter is Ronald Prince en de raad telt in totaal 5 hooggekwalificeerde professionals. Hun taak is om het bestuur van alle gewenste adviezen te voorzien.
 • Expertpool. Dit is een onafhankelijke groep deskundigen die de gegevens levert voor de correcte werking van het CRUKS-systeem.

Er zijn ook 7 afdelingen binnen de KSA-organisatie, elk met zijn eigen functie:

 • toezicht;
 • rechtshandhaving;
 • wettelijke toestemmingen en vragen;
 • onderzoek en analyse;
 • automatisering en informatisering;
 • communicatiestrategie;
 • bedrijfsbeheer.

Gedetailleerde informatie over de structuur van de KSA en bijzonderheden over de hoofden van de raad van bestuur zijn te vinden op de officiële website van de toezichthouder.

Nederlandse wetgeving voor de KSA

De KSA wordt volledig gereguleerd door de Nederlandse overheid – de organisatie is verplicht om bij haar werkzaamheden alle toepasselijke wetten van het land na te leven. Daarnaast zijn er 2 afzonderlijke wetten die de rechtmatigheid van de Kansspelautoriteit bepalen:

De inhoud van deze wetten is te vinden op de officiële overheidswebsite Overheid.nl. Ze zijn openbaar en gelden voor alle deelnemers aan de gokindustrie – gokkers, aanbieders, casino’s, loterijen, enz.

De relatie van de KSA met de overheid en andere belanghebbenden in de gokindustrie

Kansspelautoriteit wordt gereguleerd door de Nederlandse overheid en haar wetgeving. Al haar taken en bevoegdheden staan beschreven in de Wet op de kansspelen, Titel VI. De kansspelautoriteit. De KSA legt verantwoording af aan de overheid, maar kan zelfstandig beslissingen nemen. Daarnaast werkt de toezichthouder samen met dergelijke organisaties:

De organisatie heeft ook memoranda en werkt samen met andere internationaal bekende gokregulatoren:

Kortom, de KSA kan bij iedereen terecht voor hulp bij het oplossen van de kwestie – de belastingdienst, de politie, de gemeente, de betalingssystemen en zelfs collega’s uit andere landen. Dit zorgt voor maximale invloed op de meest belanghebbende partij – de gokexploitanten.

Als een vergunninghouder ook maar één eis van de Kansspelautoriteit overtreedt, zal het bestuur juridische druk en handhaving kunnen vinden om spelers te beschermen. Hierdoor is de KSA-vergunning echt een garantie voor betrouwbaar en eerlijk gokken voor Nederlandse gokkers.

Vergunningverlening aan en toezicht op gokexploitanten

Zoals u al heeft gezien – een KSA-vergunning is echt een garantie voor de veiligheid van gokkers bij het spelen van kansspelen. De toezichthouder voert niet alleen een eenmalige inspectie van de exploitant uit om dit document af te geven, maar houdt ook toezicht op zijn activiteiten.

Als er overtredingen worden vastgesteld, kan de Kansspelautoriteit verschillende sancties treffen, gaande van een geldboete tot de intrekking van de vergunning en een verbod op activiteiten in andere rechtsgebieden. Laten we meer te weten komen over wat de KSA van vergunninghouders eist, hoe zij hun activiteiten controleert en overtreders vervolgt.

Vereisten voor exploitanten om een vergunning te verkrijgen

Krachtens artikel 2 van de verordening inzake kansspelen op afstand kan een vergunning worden afgegeven aan elke exploitant die (online) kansspelen op afstand aanbiedt. De aanvraag wordt binnen 6 maanden na ontvangst beoordeeld en indien het online casino aan alle gestelde eisen voldoet, wordt een exploitatievergunning verleend voor een periode van 5 jaar.

De kosten van een online casino licentie bedragen 48.000 euro en er is geen terugbetaling als de aanvraag wordt afgewezen. Daarom moet de goksite er bij de aanvraag zeker van zijn dat het aan alle eisen van de KSA voldoet:

 • is een openbare of particuliere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die gevestigd is in het rechtsgebied van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • de vennootschap heeft een statuten, een duidelijke structuur en een uittreksel uit het handelsregister;
 • er zijn ID-kaarten en certificaten van geen strafblad voor werknemers;
 • is het mogelijk om winsten uit te betalen aan klanten, zelfs als ze met verlies werken;
 • Er zijn legale betaalmethoden beschikbaar, er zijn rekeninggegevens en een bankgarantie;
 • is er software om verbinding te maken met CRUKS;
 • de exploitant heeft met succes een audit van de spelsoftware doorstaan (de interface van de spelen moet in het Nederlands beschikbaar zijn, alle spelen moeten gecertificeerd zijn en voldoen aan de opgegeven technische specificaties);
 • Een beleid voor verantwoord spelen ontwikkelen met de mogelijkheid om passende instrumenten te gebruiken (stortingslimieten, speeltijd, zelfbeoordelingstest, enz.)

Zodra de vergunning is verleend, wordt de exploitant bovendien een periodieke heffing opgelegd, waarvan het bedrag is vastgesteld in afdeling 2, punt 33f. Deze middelen worden gebruikt om het toezicht op de vergunninghouder te financieren.

Hoe de vergunninghouders worden gecontroleerd

De KSA heeft te allen tijde het recht om een aanvullende inspectie van de vergunninghouder uit te voeren – om documenten en verslagen op te vragen of om een inspecteur aan te wijzen om een aanvullende audit van het online casino of de fysieke vestiging uit te voeren.

Bovendien moet een gokexploitant op grond van hoofdstuk 5 van de Verordening inzake kansspelen op afstand de kansspelautoriteit regelmatig in kennis stellen van wijzigingen in zijn activiteiten, zoals de lancering van een nieuwe bonus, de publicatie van nieuwe software, de toevoeging of intrekking van een betalingssysteem, enz. Ook lid 3 van de kansspelwet voorziet in toezichtsmaatregelen.

Een ander belangrijk punt – als de KSA een klacht van een speler heeft ontvangen, zijn zij verplicht daarop te reageren en na te gaan of de informatie waar is. Daarom, als u illegale activiteiten van een online casino hebt ontdekt – zorg ervoor dat u de autoriteit hierover informeert, u kunt anoniem een klacht indienen door een eenvoudig formulier in te vullen op de officiële website.

Handhavingsactiviteiten van de KSA

Artikel 7 van de Kansspelwet verbiedt een vergunninghouder de voorschriften van de KSA niet na te leven. Indien een gokexploitant in overtreding wordt bevonden, heeft de Kansspelautoriteit alle wettelijke gronden om handhavend op te treden. Titel VIb. Bestuurlijke handhaving dezelfde wet bepaalt duidelijk dat de raad van bestuur kan:

 • Geef bindende instructies die kunnen worden opgevolgd om u te helpen aan de wettelijke vereisten te voldoen;
 • een openbare waarschuwing publiceren voor een online of fysiek casino, waardoor gokkers op de hoogte worden gebracht van een potentieel gevaarlijke exploitant;
 • ook zonder tussenkomst van het openbaar ministerie een bestuurlijke boete opleggen (maximaal 10% van de jaaromzet van de overtreder);
 • een administratief bevel opleggen, waarbij de exploitant wordt gedwongen de inbreuk en de gevolgen ervan op eigen kosten te verhelpen;
 • Een bevel tot periodieke betaling van de boete uitvaardigen – indien de exploitant de inbreuk niet binnen de gestelde termijn herstelt, zal de boete volledig moeten worden betaald, alsook bij langdurige herhaling van de inbreuk;
 • het openbaar ministerie verzoeken om een strafrechtelijk onderzoek.

Een van de strengste sancties is de intrekking van de vergunning van de exploitant, dit is toegestaan op grond van artikel 4c. Alleen al in 2021 heeft de KSA bijna 2 200 000 euro aan boetes opgelegd en een tiental illegale online loterijen stopgezet. Vergunninghouders hebben ook boetes gekregen, onder meer voor onjuiste reclame, misleiding of gerichtheid op een minderjarig publiek.

Voorkomen van gokken en gokken door minderjarigen

Eind augustus 2019 belichtten de Nederlandse media een nogal acuut probleem in de gokindustrie – online casino’s lieten volgens onderzoek van de NOS gokken door minderjarigen, ook al is dat officieel bij wet verboden. Alle goksites controleerden simpelweg niet de leeftijd van de gokkers. Zorgen werden ook geuit door een vertegenwoordiger van het Ellinek Verslavingscentrum, die beweerde dat hij had gehoopt op meer betrokkenheid van de KSA bij de zaak.

Rene Jansen (hoofd van de raad van bestuur van Kansspelautoriteit) legde uit dat de strijd tegen gokken door minderjarigen enigszins wordt bemoeilijkt doordat veel goksites en platforms voor sportweddenschappen illegaal opereren. Daardoor heeft de Autoriteit beperkte bevoegdheden op dit gebied. Tegenwoordig is de strijd actiever, omdat veel online casino’s en wedplatforms gelegaliseerd zijn en aan de KSA-eisen moeten voldoen.

Initiatieven van de KSA ter voorkoming van gokken door minderjarigen

In reactie op de gedane beweringen heeft Kansspelautoriteit in december 2019 een officieel besluit aangenomen en gepubliceerd dat de beschikbaarheid van gokken voor minderjarigen moet tegengaan. Op de website van de toezichthouder werd gewaarschuwd dat vanaf 1 januari 2020 een item wordt toegevoegd aan de lijst met vergunningseisen. Gokexploitanten zijn nu verplicht om al in de registratiefase een leeftijdscontrole van alle spelers uit te voeren, waarbij de procedure aan verschillende criteria moet voldoen:

 • een eenvoudige verklaring van de speler dat hij meerderjarig is, volstaat niet om de inschrijving te voltooien;
 • de gokker moet worden geïnformeerd over de wijze waarop zijn leeftijd wordt geverifieerd;
 • De inschrijving wordt pas als compleet beschouwd als de speler zijn leeftijd heeft gedocumenteerd.

Een ander KSA-initiatief in dit verband werd gelanceerd in april 2021. Het heeft betrekking op reclamemailings aan minderjarigen en jongvolwassenen (18-23 jaar), postings op sociale media en de beschikbaarheid van bonussen. Online casino’s en fysieke vestigingen moeten voortaan op individueel verzoek verslagen over hun reclameactiviteiten indienen. De doelgroepen van deze advertenties worden ook gecontroleerd. Daarnaast worden eigenaren van sociale media verzocht informatie te verstrekken over op jongeren gerichte advertenties, en worden gewetensvolle gokkers verzocht dergelijke gevallen te melden.

In november 2021 startte de KSA bovendien een onderzoek naar websites die illegaal gokken promoten, gericht op bijzonder kwetsbare personen. Tijdens het onderzoek trof het bestuur zogenaamde affiliate sites aan die verkeer naar illegale gokplatforms leverden. De domeinnamen bleken onnauwkeurig te zijn en meldden dat het middel zonder vergunning en CRUKS opereerde en daarom bij registratie de leeftijd van gokkers niet controleerde.

Praktische resultaten

In juni 2020 publiceerde de KSA de eerste resultaten van haar inspanningen om de toegang tot gokken door minderjarigen tot een minimum te beperken. Er werden meer dan 500 respondenten in elke leeftijdscategorie ondervraagd. De minderjarigen die probeerden deel te nemen aan de staatsloterij (10% van de ondervraagden van 16-17 jaar), konden in veel gevallen eenvoudigweg geen loten kopen wegens leeftijdscontrole. Hetzelfde gebeurde met krasloten (hoewel het percentage dat daaraan deelnam hoger was), speelautomaten, poker en andere spelen. Dit bevestigt dat de verplichte leeftijdscontrole al effect heeft.

Initiatieven van de KSA ter voorkoming van gokken door minderjarigen

De KSA stelde ook vast dat de meeste minderjarigen gokkasten spelen in cafés – waar het iets moeilijker is om de leeftijd van een speler te controleren dan in een online casino. Andere leeftijdsgroepen spelen liever online omdat het voor hen toegankelijk is.

Initiatieven van de KSA ter voorkoming van gokken door minderjarigen1

Bovendien is opgetreden tegen enkele exploitanten die het verbod op reclame, bonussen en loyaliteitsprogramma’s voor jongeren van 18-23 jaar hebben overtreden; ik noem drie recente gevallen als voorbeeld:

 • In november 2022 legde de KSA een boete van 400 000 euro op aan Toto Online wegens gerichte reclame voor jongeren.
 • In december 2022 werden twee exploitanten gewaarschuwd te stoppen met het aanbieden van een loyaliteitsprogramma aan spelers van 18-23 jaar. Eén stopte de activiteit onmiddellijk, voor de andere was een handhavingsbevel nodig om aan de toezichthouder te voldoen.
 • In januari 2023 kreeg Fine JOI Gaming Ltd een boete voor tegen jongeren verboden reclame. De exploitant betaalde 400 000 euro en liet de overtreding ongedaan maken.

Zoals we kunnen zien, neemt de KSA echte maatregelen om exploitanten te straffen die de voorschriften ter voorkoming van gokverslaving onder jongeren overtreden. En de verplichte leeftijdscontrole werkt wel degelijk en voorkomt dat minderjarigen gokken, hoewel er, laten we eerlijk zijn, op dat laatste punt nog werk aan de winkel is.

Effect van Kansspelautoriteit

Ongetwijfeld heeft de KSA tegenwoordig een enorme invloed op de gokindustrie in Nederland. Sinds 2012 houdt de toezichthouder toezicht op fysieke casino’s, loterijen, kraslotenbedrijven en speelautomaten in cafés en andere horecagelegenheden. Sinds oktober 2021 wordt gewerkt aan online gokken, met als doel deze tak van de gokindustrie te legaliseren, consumentenrechten te beschermen en gokverslaving en gokken door minderjarigen te voorkomen. Dankzij regulering op wetgevingsniveau kunnen spelers nu verzekerd zijn van hun veiligheid, eerlijk spel en transparante uitbetalingen.

Efficiëntie KSA

Voor de jaren 2017-2021 is de Kansspelautoriteit gemonitord en geëvalueerd op de effectiviteit van de lokale overheid. In december 2022 heeft de minister voor Rechtsbescherming Weerwind een evaluatie van het functioneren van de KSA naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau KWINK Groe.

Uit de resultaten bleek dat de Autoriteit, ondanks een zwak wettelijk kader voor de regulering van kansspelen, nog steeds in staat was de belangrijkste en dringendste taken voor de regulering van de sector in Nederland te vervullen. Meer gedetailleerde resultaten van de beoordeling zijn te vinden op de officiële website van de KSA.

De doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit op het gebied van online gokken wordt perfect geïllustreerd door het rapport van de toezichthouder uit 2021. Begin oktober van dit jaar werden de eerste 10 online casino’s gelegaliseerd en sindsdien is het aantal uren dat op illegale goksites wordt doorgebracht drastisch gedaald. Tot nu toe zijn er in Nederland 17 online casino’s geregistreerd en zijn er nog zo’n 30 aanvragen in behandeling. Dit geeft aan dat steeds meer exploitanten bereid zijn om gokkers eerlijk spel te bieden, aangezien de populariteit van middelen met een vergunning duidelijk is toegenomen.

Efficiëntie KSA

Een andere prestatie is de beschikbaarheid van het CRUKS-systeem voor probleemspelers. Dankzij het beleid van de KSA inzake verantwoord gokken voor alle gokexploitanten stond het aantal zelfuitgesloten spelers in oktober 2021 op 10.000. In augustus 2022 bedroeg het aantal verwijzingen naar CRUKS meer dan 148 miljoen. Hieruit blijkt dat exploitanten de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen ten aanzien van afhankelijke spelers en de gokker altijd controleren op aanwezigheid in dit register.

Plannen en initiatieven

In 2020 publiceerde de Kansspelautoriteit haar strategie voor 2020-2024. Tot op heden wil de toezichthouder zich houden aan de 3 doelstellingen die daarin worden genoemd:

 • consumentenbescherming;
 • de preventie van verslaving;
 • om misdaad en wetteloosheid te bestrijden.

De Autoriteit blijft streven naar maximale professionaliteit, transparantie, activiteit en consistentie in haar optreden. In 2023 wordt het in 2022 gestarte onderzoek naar illegale aanbieders voortgezet. Daarnaast wordt het onderzoeksprogramma ZonMw Kansspelpreventie voortgezet. Dit programma loopt in eerste instantie van 2022 tot 2025 en in 2023 komen er meer organisaties bij om gokverslaving te helpen bestrijden.

Rene Janssen verkent momenteel de mogelijkheid van extra inzet van capaciteit waarmee gemeenten worden ondersteund bij de bestrijding van illegale kansspelen in fysieke vestigingen. Ook is een toezichtsprogramma goedgekeurd voor 2023, waarmee speciale aandacht voor dergelijke onderwerpen is voorzien:

 • toezicht op de uitvoering van de verantwoordelijkheden van de exploitanten voor het voorkomen en verhinderen van bedrog;
 • het bestrijden van illegale gokaanbiedingen op afstand;
 • naleving van de regels inzake reclame voor jonge spelers en minderjarigen;
 • Naleving van de rapportageverplichtingen;
 • Structureren en systematiseren van de aanpak om de legale werking van gokbedrijven te waarborgen.

In wezen wil de KSA ervoor zorgen dat gokken zo veilig en legaal mogelijk is. Het basisidee voor nu is ervoor te zorgen dat het legale en legale aanbod de illegale exploitanten eenvoudigweg uit de markt dwingt door de keuze van de gokkers zelf.

Conclusie

De KSA is een van de beste regelgevende instanties in Europa. De vergunningen van de Nederlandse Kansspelautoriteit worden door veel Europese landen erkend, aangezien het document wordt afgegeven na 6 maanden grondige controle van de exploitant op alle mogelijke parameters. Dankzij het actieve werk van de raad van bestuur is er tegenwoordig veel meer vraag naar het legale gokaanbod dan naar de aanbieders op de schaduwmarkt.

Het hebben van een KSA-licentie van een online of fysiek casino is een hele lijst van garanties voor de speler. Zo’n document bevestigt echt dat de exploitant legaal werkt, een eerlijk en verantwoord spelbeleid voert, zijn software gecertificeerd is en zijn werknemers geen strafblad hebben en geen oplichters zijn. In het geval van online gokken is het ook de bescherming van de persoonlijke gegevens van de speler en de veiligheid van de transacties.

De Nederlandse Kansspelautoriteit streeft naar transparantie in haar activiteiten en doet regelmatig onderzoek naar de gokmarkt, en iedereen kan op haar officiële website lokale en buitenlandse trends bekijken. Dankzij de openheid van de toezichthouder kan zij reageren op alle gevallen van oneerlijk spel, onderzoek doen naar exploitanten en hen bestraffen voor wangedrag jegens spelers.

Als u een probleem hebt met een gokautomaat in een café, fysiek casino of goksite, als u van mening bent dat het handelen van de exploitant uw rechten of de Nederlandse wet schendt – kunt u altijd contact opnemen met de KSA. Zelfs anonieme klachten worden in behandeling genomen. U kunt een klacht indienen op de officiële pagina van de toezichthouder of via de volgende methoden:

Door misstanden te signaleren, helpt u de KSA en draagt u bij aan veilig, verantwoord, eerlijk en legaal gokken

Last Updated: Mar 21, 2024

(2 votes)
Close
Om volledig gebruik te kunnen maken van nlcasinospot.nl moet je je leeftijd opgeven. Kies een van de opties. Door uw leeftijd op te geven gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Ik wil geen reclame van online casino's zien
Uw beoordeling is succesvol verzonden, na moderatie zal deze worden gepubliceerd. Dank u wel!!!
feedback achterlaten