Silvio Erkens, parlementslid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, en Chris Stoffer, parlementslid voor de Hervormde Politieke Partij, hebben het amendement in oktober 2023 geïntroduceerd. In het document staat dat de populariteit van online gokken “heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de omzet van online gokbedrijven.”

In de nota van het voorjaar van 2024 wordt opgemerkt dat het verhoogde tarief zal resulteren in inkomsten uit de kansspelbelasting van € 1,023 miljard, wat € 65 miljoen meer is dan verwacht in september 2023. Destijds werd voorspeld dat de staatskas 958 miljoen euro zou ontvangen.

Een nieuw wetsvoorstel om de kansspelbelasting te verhogen zal de overheidsinkomsten verhogen. Volgens de laatste wijzigingen bedraagt ​​de kansspelbelasting in Nederland 30,5%. Deze wijziging is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voorheen werd de belasting geheven op 29,5%. Volgens Kamerleden zal dit de staatsbegroting met 26 miljoen euro per jaar verhogen.

De nabije toekomst van gokken in Nederland

De kansspelbelastinginkomsten zullen naar verwachting blijven stijgen. Het kabinet verwacht dat de inkomsten uit deze sector in 2025 met € 57 miljoen zullen stijgen. Over de prognoses voor 2026 gesproken, er wordt een inkomen van 34 miljoen euro aangegeven. Deze trend zal zich voortzetten tot 2028, wanneer de inkomsten naar verwachting zullen dalen. De redenen voor de veronderstelde daling worden niet gespecificeerd.

Wetgevers die het laatste amendement introduceerden, zeiden dat ze de belastingverhoging aanvankelijk alleen wilden toepassen op online gokken. Dit lukte echter niet omdat de kansspelbelasting momenteel niet varieert afhankelijk van de soort kansspelen. Zodra dit onderscheid wordt doorgevoerd, zou het grootste deel van de extra inkomsten uit de verhoogde kansspelbelasting afkomstig kunnen zijn van hogere belastingen op online gokbedrijven. Hierdoor zouden belastingverhogingen voor andere belastingbetalers mogelijk worden geëlimineerd.

Veranderingen in de belastingregels zorgen voor onrust in de Nederlandse kansspelindustrie. Jan Schiffelers, voormalig CEO van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf dat eigenaar is van Fair Play Casino, benadrukte dat belastingverhogingen tot “zeer ernstige gevolgen voor de sector” zouden kunnen leiden.

In Nederland wordt de eventuele kansspelbelasting betaald door online casino’s. Spelers zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over winsten ontvangen van online casino’s en bookmakers.

Gunstigere belastingen in andere EU-landen

Ter vergelijking: andere EU-landen hebben momenteel lagere kansspelbelastingtarieven dan Nederland.

  • Zweden (18%). De belasting is van toepassing op het bruto-inkomen van online casino-exploitanten met een vergunning in Zweden.
  • België (11-21%). Het land heeft een progressief belastingtarief op kansspelen, dat afhankelijk is van het gewonnen bedrag. Voor online kansspelen wordt een vast percentage van 11% gehanteerd.
  • Malta (0,5-5%). De belasting varieert afhankelijk van het soort kansspelen en de jaaromzet van de exploitant.
  • Spanje (tot 25%). Spelerswinsten van meer dan € 2.500 zijn onderworpen aan een belasting van 20%. Online casino’s moeten bovendien een kansspelbelasting betalen van maximaal 25%.
  • Duitsland (5-25%). Vanaf 2021 variëren de belastingtarieven per staat en soort gokken.

Trends in de gokbelasting

Vanaf het najaar van 2021 mochten inwoners van Nederland spelen op gelicentieerde casinosites. Volgens de Kansspelautoriteit vertoonde de markt direct een forse groei. De toename van het aantal online casino’s met een licentie heeft bijgedragen aan hogere belastingen op gokken.

Het huidige percentage van 30,5% is het hoogste in de geschiedenis van de sector. Tot 2005 bedroeg de kansspelbelasting in Nederland 25%. De eerste significante tariefverhoging vond begin 2006 plaats naar 29%. In 2018 volgde opnieuw een stijging naar 30,1%, die voor één jaar gepland was maar uiteindelijk bijna drie jaar werd volgehouden.

Na de legalisatie van de industrie in 2021 daalde het belastingtarief op gokken naar 29%. In januari 2023 verhoogde de regering de belasting naar 29,5%, en in januari 2024 naar 30,5%. Zoals de praktijk laat zien, kunnen de belastingtarieven in Nederland voor kansspelen in de toekomst herzien worden.

Een expert in online casino controle. Tekstschrijver, columnist

Laatst bijgewerkt: May 02, 2024

(0 votes)
Close
Om volledig gebruik te kunnen maken van nlcasinospot.nl moet je je leeftijd opgeven. Kies een van de opties. Door uw leeftijd op te geven gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Ik wil geen reclame van online casino's zien
Uw beoordeling is succesvol verzonden, na moderatie zal deze worden gepubliceerd. Dank u wel!!!
feedback achterlaten